ΚΕΔΕ: Συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη (ημερήσια διάταξη)

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, στις 11.00  το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι προϋποθέσεις συνέχισης συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η μείωση των προϋπολογισμών στους Ο.Τ.Α, η λήψη απόφασης για απάντηση στην τελευταία επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορά στα νηπιαγωγεία και η υποχρέωση ή μη της υποβολής Πόθεν Έσχες των Πρόεδρων και μελών των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα των σχολικών επιτροπών.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ενημέρωση Προέδρου.
 3. Προϋποθέσεις συνέχισης συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Εισηγητές:         – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διεθυντής ΚΕΔΕ

 1. Μείωση προϋπολογισμών Ο.Τ.Α.

Εισηγητές:         – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απάντηση στην τελευταία επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που αφορά στα νηπιαγωγεία.

Εισηγητής:        – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Π. Βασιλείου, Σύμβουλος ΚΕΔΕ

 1. Οργανωτικό πλαίσιο διεκδικήσεων 2017.

Εισηγητής:        – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Γ. Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση περί Εκμίσθωσης – Παραχώρησης με τίμημα δημοτικών εκτάσεων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Εισηγητής:        κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποχρέωση ή μη της υποβολής Πόθεν Έσχες των Πρόεδρων και μελών των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα των σχολικών επιτροπών.

Εισηγητής:        κ. Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

 1. Ορισμοί εκπροσώπων.
 2. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΣ, ΚΕΔΕ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ


Αφήστε μια απάντηση