Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο  Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας» η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή του συνόλου των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους 78 ανέργους που παρακολούθησαν τα προγράμματα κατάρτισης.

Η καταβολή των ποσών έγινε από την ΑΚΜΗ ΑΕ και το ΚΕΚ Κερατσινίου μέσω τραπέζης και τα χρήματα κατατέθηκαν στους λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης.