ΥΠ.ΕΣ: 300 χιλ. € στο Δ. Αθηναίων για το κέντρο εξυπηρέτησης αλλοδαπών

Τη χορήγηση ποσού 300.000 ευρώ προς το Δήμο Αθηναίων ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων για την πανελλαδική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών και αδειών διαμονής, της τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) και την εκπαίδευση-εποπτεία των ΔΑΜ Αθηνών και Παλλήνης, του πρότυπου κέντρου Πειραιά της τ. Περιφέρειας Αττικής και την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό του πρότυπου κέντρου στη ΔΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπλήρωση των όρων της από 26-04-2010 Προγραμματικής Σύμβασης.

Βλ. τη σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, κάνοντας κλικ εδώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ