Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: Παρέμβαση για τη γραμμή ΟΣΕ στην Κόρινθο

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας ανακοίνωσε την εξής παρέμβαση:

  • Μετά  από επιστολές πολλών καταναλωτών και αυτοψία στο τμήμα της μετρικής γραμμής μεταξύ ΣΣ Κορίνθου-Βρυσούλα-ΣΣ «Προαστιακού» Κορίνθου, παρεμβήκαμε στον ΟΣΕ, την ΓΑΙΑΟΣΕ, τον  Δήμο Κορινθίων κλπ για την ανάγκη προσεκτικού καθαρισμού του χώρου, αφού είναι σε άθλια κατάσταση και να υπάρξει επαναλειτουργία της γραμμής μεταξύ ΣΣ Κορίνθου-«Προαστιακού» Κορίνθου ώστε οι περιοίκοι της γραμμής να ζουν σ’ ένα υγιεινό περιβάλλον και να σταματήσει η ταλαιπωρία των επιβατών.
  • Ως σήμερα, μας απέστειλε επιστολή ο Δήμος Κορινθίων ότι «εξετάζεται» το θέμα, ο ΟΣΕ δεν έχει απαντήσει, ενώ η ΓΑΙΑΟΣΕ αρνήθηκε τις ευθύνες της επικαλούμενη το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας της.
  • το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας της ΓΑΙΑΟΣΕ και του ΟΣΕ όμως (ν.3891/2010), προβλέπει:
  • «…Αρμοδιότητες ΟΣΕ… ο ΟΣΕ ασκεί τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη… συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής… Στις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:… η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων… ως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή νοούνται τα εξής:… χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένες τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως… επιδομές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχαλίκου…».
  • Από τα παραπάνω συνάγεται με σαφήνεια και πληρότητα ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως και ο ΟΣΕ, έχουν την ΠΛΗΡΗ ευθύνη να διενεργούν συντήρηση στα παραπάνω τμήματα, στην έννοια δε της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται σαφώς η τακτική αποψίλωση και ο καθαρισμός από τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια.
  • Επιπλέον, το τμήμα της μετρικής σιδ. Γραμμής μεταξύ Μετρικού ΣΣ Κορίνθου-ΣΣ Κορίνθου (προαστιακός), ως και το τμήμα μεταξύ Μετρικού ΣΣ Κορίνθου-Λουτρακίου-Ξυλοκάστρου είναι υπό κήρυξη ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ λόγω της μεγάλης του ιστορικής-αρχιτεκτονικής του αξίας, οπότε και προστατεύεται σαν να ήταν ήδη κηρυγμένο ως διατηρητέο κατά τις σαφείς διατάξεις του Αρχ. Νόμου, γεγονός ΗΔΗ γνωστό σε ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ.
  • Παρεμβήκαμε εκ νέου σε ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ, όπως και στον υπουργό μεταφορών, απαιτώντας σεβασμό του νόμου και του δικαιώματος των περιοίκων να απολαμβάνουν ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.
  • Υπενθυμίσαμε σε ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ ότι η τακτική αποψίλωση και καθαρισμός από τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια στα παραπάνω τμήματα, σαφώς κοστίζει λιγότερο από 3500€ ετήσια που δαπανώνται για αγορές επίπλων και ότι η αξία της μετρικής γραμμής από το Λουτράκι έως το Ξυλόκαστρο ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 εκατ. Ευρώ, οπότε επιβάλλεται η προστασία της και η επαρκής της φύλαξη.
  • Το ΙΝΚΑ Κορινθίας προστατεύει τους καταναλωτές και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή των νόμων.
  • Λυπάται για τις συνεχείς υπεκφυγές των αρμοδίων φορέων να πράξουν το καθήκον τους, γεγονός ακατανόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία.
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ


Αφήστε μια απάντηση