Έτοιμο το πλαίσιο για την πρόσληψη 20.000 ανέργων στους ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ