Έκτακτη οικονομική βοήθεια ζητεί ο Δ. Λέσβου

Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ζητεί από τον υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργο Ντόλιο ο δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, χαρακτηρίζοντας την οικονομική πραγματικότητα του δήμου του ως «οικτρή», με τις υποχρεώσεις του προς τρίτους να φθάνουν τα 25 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Λέσβου, με επιστολή προς τον κ. Ντόλιο, τον ενημερώνει πως «η οικονομική κατάσταση του νέου «καλλικρατικού» Δήμου Λέσβου, ο οποίος προέκυψε από συνένωση 13 δήμων και είναι ο μεγαλύτερος εκτατικά δήμος της ελληνικής επικράτειας, είναι οικτρή. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους του νέου δήμου, μετά την καταγραφή και παράδοση των δεκατριών ταμειακών διαχειρίσεων, ανέρχονται στο ύψος των 25 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων των τέως δήμων της Λέσβου πλην του τέως δήμου Μυτιλήνης και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, τις οποίες ακόμη δεν γνωρίζουμε».

Κινδυνεύουμε με κατασχέσεις λόγω χρεών

Ο κ. Βουνάτσος σημειώνει πως ο Δήμος Λέσβου αντιμετωπίζει «την άρνηση των προμηθευτών να προβούν σε βασικές προμήθειες, απαραίτητες για τη λειτουργία του δήμου (καύσιμα, ανταλλακτικά οχημάτων, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας, τροφοδοσία παιδικών σταθμών κ.λπ.)», ενώ, όπως τονίζει, «από τις αγωγές που είχαν κατατεθεί κατά των πρώην δήμων, περίπου 150 έχουν ήδη τελεσιδικήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε από κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία μας ή από κατασχέσεις-δεσμεύσεις χρηματικών μας διαθεσίμων εις χείρας τρίτων».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ