Δήμος Δεσκάτης: Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Ο Δήμος Δεσκάτης Γρεβενών ανακοίνωσε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για το διάστημα από Μάρτιο του 2016 έως 31/05/2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μέχρι 10-03-2016

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ


Αφήστε μια απάντηση