«Διαύγεια» σε Δήμο Αθήνας και 18 φορείς του

Στον «αέρα» από σήμερα η «Διαύγεια» του δήμου της πρωτεύουσας και των 18 φορέων του, όπως άλλωστε προβλεπόταν και από το σχετικό νόμο. 

Πλέον, ο κάθε δημότης θα μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων (www.cityofathens.gr) και πατώντας στο σχετικό μπάνερ της «Διαύγειας» να μαθαίνει οιαδήποτε απόφαση-δράση των φορέων της δημοτικής εξουσίας.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη συστήσει ομάδα διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης, αποτελούμενη από 23 τακτικά μέλη και 23 αναπληρωματικά – είναι υπάλληλοι του δήμου που επιφορτίζονται με επιπλέον έργο χωρίς επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ