Δ. Πεντέλης: Ενεκρίθη η μίσθωση του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου ΝΙΕΘ

Στην 22η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ στις 17-05-2018 ενεκρίθη η μίσθωση του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου ΝΙΕΘ στον Δήμο Πεντέλης προκειμένου να αξιοποιηθεί ως χώρος ανάπτυξης Λαϊκής Αγοράς.
Στα πλαίσια της παραπάνω έγκρισης και προκειμένου ο χώρος έγκαιρα να προετοιμαστεί και για την παρούσα Αντιπυρική Περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου:
– Άρχισαν οι εργασίες αποψίλωσης, καθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών απορριμμάτων-μπαζών από τον χώρο.
– Προωθούνται ενέργειες για την βελτίωση της περίφραξης του χώρου, εγκατάστασης πυροσβεστικών κρουνών εντός αυτού και αποχέτευσης των ψαράδικων της Λαϊκής Αγοράς που θα λειτουργήσει.
Στον αγώνα αυτό ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή του Εθελοντικού Κλιμακίου Πεντέλης που συνδράμει στο έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης που εξολοκλήρου το έχει αναλάβει.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΧΩΡΟΥ, ΝΙΕΘ