Δ.Καλαμάτας: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοκλής Α.Ε.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοκλής Α.Ε. συγκαλείται την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Ενημέρωση Προέδρου προς το Δ.Σ.
2. Έγκριση Προϋπολογισμού και Υπηρεσιακού Σχεδίου Δράσης της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο Διοκλής Α.Ε., οικονομικού έτους 2018
3. Επί αιτημάτων μισθωτών
4. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.75/17 απόφασης του Δ.Σ. της Διοκλής Α.Ε.
5. Επικύρωση του πρακτικού της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημόσιας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος Γ13 του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας, καθώς και έγκριση του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης
6. Σχετικά με τη μίσθωση 10 Χριστουγεννιάτικων ξύλινων οικίσκων στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας τις ημέρες των εορτών
7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63/17 απόφαση του Δ.Σ. της Διοκλής Α.Ε.
8. Έγκριση δαπάνης α) για το χρωματισμό των υπόγειων χώρων του παλαιού Γυμνασίου Παραλίας και β) για εργασίες συντήρησης και προμήθειας εξοπλισμού
9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση α) στεγάστρων σε καταστήματα του Δ.Ε.Κ., β) δικτυωτού ρολού στο κατάστημα Γ13 του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και γ) πάνελ οροφής στο κατάστημα Γ13 του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας.
10. Έγκριση δαπάνης α) για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό του ΒΙΟ.ΠΑ. και του Δ.Ε.Κ., β) για την παιδική Χριστουγεννιάτικη εορτή στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. και γ) προβολής των δραστηριοτήτων του ΒΙΟ.ΠΑ. και του Δ.Ε.Κ. κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο
11. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (πάνελ) με πέργκολα στήριξης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας προϋπολογισμού € 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.