Δ. Αγίων Αναργύρων: Μείωση στα ανταποδοτικά τέλη για τις ευπαθείς ομάδες

Στη μείωση (μέχρι και πλήρη απαλλαγή) των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 για ΑμεΑ, απόρους και πολυτέκνους προχώρησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, μετά την αριθ. 369/12 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αναλυτικότερα:

Α. ΑμεΑ

 • Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 14.400 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.

 • Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 € έως 20.000 €, μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

 • Για τις οικογένειες που δύο (2) μέλη τους είναι ΑμεΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 • Για τους πολύτεκνους με τέσσερα (4) παιδιά και άνω, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 • Για τους τρίτεκνους με δύο (2) παιδιά ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

 • Για τους άγαμους γονείς με προστατευόμενα παιδιά με εισόδημα έως 14.400 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Γ. ΑΠΟΡΟΙ

 • Για απόρους οι οποίοι έχουν απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας , ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 • Για άτομα με ατομικό εισόδημα έως 3.000 € και οικογενειακό έως 6.000 €, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Οι οικογένειες που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 2/1/2013 έως 28/2/2013 και θα αφορούν το τρέχον έτος)

 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

 3. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ

 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ , για το 2012.

6α. Για τα ΑμεΑ, απαιτείται Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον φέροντα ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

6β Για τα ΑμεΑ απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε πρωτοβάθμιο όργανο μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

7. Για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση από την Α.Σ.Π.Ε, που προκύπτει η ιδιότητα του πολύτεκνου

8. Για τους απόρους, απαιτείται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο τηλ. 213 2023647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 με 14.00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ