Αθήνα: Λήγει η προθεσμία για ειδικό σήμα στάθμευσης, από αύριο πρόστιμα

Όσοι… αναβλητικοί, τρέξατε!… καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την προμήθεια του ειδικού σήματος για τις ειδικές θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων. Από αύριο οι άνδρες της δημοτικής Αστυνομίας βγαίνουν… σαφάρι προκειμένου να βρουν τους παραβάτες και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ διοικητικά πρόστιμα.

Δικαιολογητικά για την παραλαβή ειδικού σήματος

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παραλάβουν το ειδικό σήμα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής άδειας που έχουν στην κατοχή τους και που θα πρέπει να είναι εν ισχύι, ανεξάρτητα από το φορέα έκδοσης (απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αθηναίων ή Τροχαία Αθηνών). Όσον αφορά στις ειδικές θέσεις για ΑμεΑ, και σε περίπτωση κωλύματος τους να προσκομίσουν οι ίδιοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απαιτείται και εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Διεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Αγίου Κωνσταντίνου 14 (τηλ. 210-3259080, φαξ: 210-3259076), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-14:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ