Πότε αρχίζει η εφαρμογή του Β’ Μέρους του 4281/14: Ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνουν οι δήμοι (εγκύκλιος)

Δηµοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 93 του οποίου προβλέπεται ότι η ισχύς των διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Β’ του ν.4281/2014 αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 4821/2014


Αφήστε μια απάντηση