Αμαλιάδα: Διατάχθηκε έκτακτος διαχεριστικός έλεγχος στη δημοτική επιχείρηση

Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Επιχείρηση Αμαλιάδας (ΔΗΚΕΑΑ)διατάχθηκε από το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και με την, με αριθμό πρωτοκόλλου 12761/517/2-3-2011.

Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος διατάχθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία και βάσει των:

Με αριθμό πρωτοκόλλου 4375/7-7-2010 εγγράφου της Οικονομικής Επιθεώρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τη συνημμένη σε αυτό ανώνυμη καταγγελία.

Με αριθμό πρωτοκόλλου. ΔΕΚΟ 1108362 ΕΞ/17-8-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάστηκε η καταγγελία.

Με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π. 105846/ 11192/6-12-2010 έγγραφό, με το οποίο ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να προταθούν Οικονομικοί Επιθεωρητές για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού στην Δημοτική Επιχείρηση Αμαλιάδας (ΔΗΚΕΑ).

Τον έλεγχο θα διενεργήσουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας  Παναγιώτης Παπαϊωάννου και Δημήτρης Καλογερόπουλος.

ΠΗΓΗ: Ημερήσια Εφημερίδα Αμαλιάδας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ