Άη Στράτης: Το πρώτο πράσινο νησί

Το πρώτο πράσινο νησί της χώρας αλλά κι ολόκληρης της Ευρώπης, ετοιμάζεται να αναδειχθεί ο Άη Στράτης, ύστερα από την έγκριση του υπουργείου Περιβάλλοντος για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων υποδοµών, που με την ολοκλήρωσή τους θα καλύπτουν όλες τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού, μέσω Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

Η κατασκευή Έργων Ανανεώσιµων Πηγών κι αποθήκευσης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης στο νησί, ανεµογεννητριών ισχύος 500 kW και φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 kW, σε συνδυασµό µε µονάδες αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας, η οποία παράγεται σε συσσωρευτές και σε µορφή υδρογόνου, αποτελεί την πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου του υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αλλεπάλληλες προσπάθειες για εξοικονόµηση ενέργειας και κάλυψη θερµικών και ψυκτικών φορτίων µε χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας σε δηµόσια κτήρια.

Η δηµιουργία αυτόνοµων σταθερών εφαρµογών παροχής ενέργειας βασισµένες σε φωτοβολταϊκά και κυψέλες καυσίµου σε κτηνοτροφικές µονάδες του νησιού, οι οποίες δεν έχουν σήµερα πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο της ∆ΕΗ, θα αποτελέσει την τρίτη φάση του σχεδίου.

Η τέταρτη φάση, θα είναι η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων µε ενέργεια προερχόµενη από τα φωτοβολταϊκά κι ανεφοδιασµού οχηµάτων µε υδρογόνο, που αποτελεί μία πρωτοτυπία για τα ελληνικά δεδομένα.

Το όλο σχέδιο του υπουργείου θα λάβει τέλος µε µια σειρά από άλλες πράσινες παρεµβάσεις, όπως υδροπονικά θερµοκήπια, βιολογική γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία.

Να σημειωθεί ότι το έργο στον Άη Στράτη προαναγγέλθηκε πρώτη φορά το 2009 κι έχει ως στόχο να αποτελέσει αφορμή για να μετατραπούν πολλά ελληνικά νησιά, πράσινα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΗ ΣΤΡΑΤΗ