Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ της Αθήνας

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ