2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης»

Το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης», πραγματοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεταξύ 1ης και 3ης Απριλίου 2016.

Οι συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν σε θέματα όπως:

 • Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση
 • Συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Αυτοδιοίκησης
 • Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση
 • Φορείς πολιτισμού και παιδείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Λειτουργίες της εκπαίδευσης και δομές της αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτική πολιτική και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις
 • Σχολικά προγράμματα και τοπική κοινωνία
 • Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Καινοτομία και ΝέεςΤεχνολογίες
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις της Δια Βίου Μάθησης
 • Καινοτόμες δράσεις για την πολιτιστική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Εκπαιδευτικές πολιτικές με αναφορά στην αυτοδιοίκηση
 • Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση
 • Ψηφιακά προγράμματα και έξυπνες πόλεις
 • Εκπαίδευση, οικονομία και επιχειρηματικότητα
 • Θρησκευτικός πολιτισμός, εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση
 • Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Εκπαιδευτικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή, Δια Βίου Μάθηση κ.λπ.)
 • Πολιτισμικέςδιαφορές και κοινωνικές ανισότητες
 • Μετανάστευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση
 • Ευάλωτεςκοινωνικέςομάδες και προσβασιμότητα
 • Προτάσεις για την εξωστρέφεια και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία
 • Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο ρόλος τους στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας
 • Η περιβαλλοντική προσέγγιση στις σχολικές υποδομές
 • Θέματα οργάνωσης και διοίκησης Σχολικών Επιτροπών

 

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο ΕΔΩ

 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΟΣΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση