20 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

Την πρόσληψη είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Κήπων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Περιστερίου, με τα παρακάτω προσόντα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση