Τα τέλη κυκλοφορίας: Δεν υπάγονται στο πεδίο άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (εγκύκλιος)

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόφων, τονίζεται ότι οποιεσδήποτε πράξεις εκδίδονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε βάρος φορολογουμένων αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 ΚΦΔ και επομένως προσβάλλονται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής των άρθρων 63 επ. του ν.2719/1999 (Κ.Δ.Δ.).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ, ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ


Αφήστε μια απάντηση