Τα πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα των ΟΤΑ στην «OTS»

Ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτη», ανέλαβε η «OTS».

Συγκεκριμένα, η «OTS» θα υλοποιήσει ένα από τα πιο σύνθετα έργα ενοποίησης ετερογενών συστημάτων και δεδομένων σε συνολικά 60 δήμους και 10 περιφέρειες της χώρας.

Η ενοποίηση αυτή αφορά δεδομένα και συστήματα από 300 πρώην Δήμους και 50 πρώην Νομαρχίες. Με το έργο αυτό η εταιρεία επισφραγίζει μία μακροχρόνια και επιτυχημένη διαδρομή στην αγορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ξεκίνησε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις το 1995 με τη σύστασή τους ως ΟΤΑ Β’ βαθμού και στους Δήμους το 1999 με την πρώτη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση «Καποδίστριας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ