Νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Νέο επιχειρησιακό σχέδιο με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για έργο που στηρίζεται στην συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/1/2017 – 25/4/2017, ώρα 16:00
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Αφήστε μια απάντηση