Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα σχολεία & Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ

Τρία διαφορετικά προγράμματα ΕΣΠΑ περιλαμβάνει το ημερήσιο Δελτίο του υπουργείου Οικονομίας. Αναλυτικότερα, είναι τα εξής:

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής

Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 8/3/2016 – 15/3/2016

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 10/3/2016 – 30/11/2023

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Εκδόθηκε υπόδειγμα εντύπου υποβολής 10/3/2016 (βλ. Σχετικά Αρχεία)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 17/3/2016 – 27/4/2016

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΣΠΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Αφήστε μια απάντηση