Η Αdvanced Advertising υπεύθυνη για την τουριστική προβολή της Πάρου

Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται το έργο που ανέλαβε η «Αdvanced Αdvertising» για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Πάρου.

Να σημειωθεί ότι η «Αdvanced» ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διενέργησε ο δήμος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής του νησιού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 232.780,00).

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν παράλληλα και οι εταιρείες «Karamela», «Γραφική», «XL».

Επισημαίνεται ότι η διαφημιστική προβολή που σχεδίασε η «Advanced Αdvertising» προβλέπει μια σύγχρονη δημιουργική προσέγγιση του κοινού στόχος, παραγωγή νέων έντυπων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων, εφαρμογές σε cd rom και προωθητικό υλικό καθώς και διάφορες below the line ενέργειες.

Το πρόγραμμα αναμένεται να βγει σύντομα στον αέρα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ