Φωτοκύκλωση Α.Ε.: Εκστρατεία φωτοκύκλωσης σε όλα τα νησιά της χώρας

Σε μία ιδιαίτερα χρήσιμη για το περιβάλλον ενέργεια προχωράει η εταιρία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».Στο πλαίσιο της συνεισφοράς στην Εθνική Ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, ξεκινάει πανελλαδική εκστρατεία ανακύκλωσης φωτιστικών και λαμπτήρων ξεκινώντας από όλα τα νησιά της χώρας.

Να σημειωθεί ότι με το σύστημα της φωτοκύκλωσης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και ποιοτικότερες συνθήκες διαβίωσης για όλους μας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα είδη φωτιστικών ανακυκλώνονται κι από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κτλ. τα οποία επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Παράλληλα, τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τα ανακυκλώσιμα είδη  είναι τα παρακάτω:

  • Φωτιστικά.
  • Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός και των λαμπτήρων πυράκτωσης.
  • Λαμπτήρες Πυράκτωσης

Η «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» είναι ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών και λαμπτήρων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ