ΕΣΠΑ: Εκδόθηκαν αποτελέσματα για δικαιούχους του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (πίνακας)

Εκδόθηκε ο προσωρινός κατάλογος των Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων του Α΄κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ο κατάλογος αφορά την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄κύκλου της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Προσωρινός Κατάλογος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ


Αφήστε μια απάντηση