Επανέρχεται από 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο στο νυχτερινό ρεύμα

Επανέρχεται την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό – τμηματικό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 30 Απριλίου.

Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:00 – 17:00 και 02:00 – 08:00

Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:30 -17:30 και 02:00 – 08:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ