Το έντυπο για τις δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ 1199/2016 με το έντυπο για τις δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης (012 – Φ.Π.Α.) όπως το υπόδειγμα της εγκυκλίου. Το έντυπο ισχύει για δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις προηγούμενων φορολογικών ετών.

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ


Αφήστε μια απάντηση