Αθήνα: 4η Διεθνής Έκθεση «Ecotec 2011»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, η
ημερίδα που διοργάνωσε το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης «Ecotec 2011».

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η εφαρμογή της τεχνολογίας της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στην Αττική, με βάση τα δεδομένα που αντλούνται από την Ευρωπαϊκή  και Παγκόσμια εμπειρία.

Από το σύνολο των ομιλιών και των τοποθετήσεων έγινε σαφές πως η ανακύκλωση στην πηγή  συνεργάζεται αρμονικά με την ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ (είτε υπολειμμάτων ανακύκλωσης είτε σύμμεικτων απορριμμάτων) κι αποτελεί το απαραίτητο συστατικό για μία «πράσινη» πόλη, ενώ παράλληλα δίνεται τελική λύση στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Αττική αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ