Σχολικές μεταφορές: Παράταση των διαγωνισμών με τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται έως την 28/2/2018 η δυνατότητα των Περιφερειών να διενεργήσουν διαγωνισμούς για τις σχολικές μεταφορές. Αφορά τις περιπτώσεις, που οι Περιφέρειες ανέδειξαν τον προσωρινό ανάδοχο.

Με την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, επεκτείνεται χρονικά η δυνατότητα της οικονομικής επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για την μεταφορά των μαθητών να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί αφ’ ενός “η διαδικασία της διαμόρφωσης του προγράμματος των δρομολογίων είναι σύνθετη και προϋποθέτει τον συντονισμό υπηρεσιών από διαφορετικούς φορείς (Περιφέρειες, υπουργείο Παιδείας)”, αφ’ ετέρου “συχνά τυχαίνει λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να ζητούνται νέα δρομολόγια”.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ