Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού (ΦΕΚ)

«Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν.2800/2000 (Α΄ 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά μία (1) θέση για το βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας και μειώνονται κατά δύο (2) για το βαθμό του Υπαστυνόμου».

Τα παραπάνω αναφέρει προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση