Επιχορήγηση για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης ”Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων“». Σε αυτήν περιλαμβάνεται αναλυτικός οδηγός δράσης.

ΦΕΚ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ