Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΦΕΚ)

Το ΕΣΔΕΑ καθορίζει στόχους, γενικούς και ειδικούς, και τα ενδεδειγμένα μέτρα και δράσεις, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και συνιστά ένα Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα. Το περιεχόμενο του ΕΣΔΕΑ περιγράφεται αναλυτικά στο παρακάτω ΦΕΚ.

ΦΕΚ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΕΣΔΕΑ


Αφήστε μια απάντηση