ΕΣΕΕ: Ζητά να καθιερωθεί ο «Εισαγγελέας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρο Κοντονή, να οριστεί ο «Εισαγγελέας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, ο Εισαγγελέας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη γραφειοκρατία και λειτουργικά κόστη και αποφυγή της απώλειας κρίσιμου χρόνου για την εξέλιξη υποθέσεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Άλλωστε, η επιτυχία του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που ορίστηκε με το ν. 3943/2011 δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ορισμός Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας των διαδικασιών δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος και στην άρση της ανασφάλειας των πολιτών.