Χρ. Ζώης: Αληθή ή όχι τα γραφόμενα για υπερχρεωμένους δήμους;

Ερώτηση και κατάθεση εγγράφων για την απογραφή των δήμων, που σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατέθεσε ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρήστος Ζώης.

Ο κ. Ζώης ζητεί να μάθει ποια είναι τα αποτελέσματα της απογραφής, αποδεικνυομένα με την κατάθεση σχετικών εγγράφων, αν τελικά ισχύουν τα όσα γράφονται στον Τύπο για υπερχρεωμένους δήμους και πόσο είναι συνολικά το προσωπικό που απασχολείται σε δήμους και περιφέρειες, όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις καταβολής της μισθοδοσίας.

Βλ. τη σχετική ερώτηση του κ. Ζώη, κάνοντας κλικ εδώ.

Βλ. την απόφαση του κ. Ραγκούση για τον «καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010», πατώντας εδώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ