Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014–2020

Σήμερα, Τρίτη 24 Ιανουαρίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 22.02.2017.

Η πρόσκληση αφορά στη συμμετοχή στα υπομέτρα του μέτρου 11 (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, στη διεύθυνση συστημάτων ποιότητας βιολογικής παραγωγής και γεωγραφικών ενδείξεων (210-5275276, 210-5275282), και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


Αφήστε μια απάντηση