Βιοκλιματικές αναπλάσεις: 60 εκατομμύρια για 10-12 μεγάλα έργα

Σε αστικές περιοχές δήμων από όλη τη χώρα που παρουσιάζουν αποδεδειγμένα, κλιματικό πρόβλημα, απευθύνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος, το υπουργείο Περιβάλλοντος και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις», η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ, Μάνθος Σανταμούρης, τόνισαν ότι κάθε έργο θα παρακολουθείται στενά σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί, καθώς και των χαρακτηριστικών όλων των στοιχείων, προϊόντων και συστημάτων που εγκαθίστανται.

Να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, αφορά 10 με 12 μεγάλα έργα και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΕΚΑ