Το διπλό σύστημα φόρου στα ακίνητα

Σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ ο φόρος για τα ακίνητα περιλαμβάνει έναν κύριο και ένα συμπληρωματικό: Τον κύριο φόρο τον πληρώνουν όλα τα είδη ακινήτων (κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια) ανεξαρτήτως νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο της διαβούλευσης-δημόσιο, ΜΚΟ, ΝΠΔΔ κλπ).

Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των αστικών ακινήτων στην κατοχή φυσικών και νομικών προσώπων με αφορολόγητο και προοδευτική κλίμακα για τα μεν και αναλογικό συντελεστή για τα δε.

Ο κύριος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

• Κτίρια: Βασικός φόρος 2-13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε 12 κλιμάκια ανά Τιμή Ζώνης χαμηλότερος από 21,6% έως 4,4% σε σχέση με τον ΕΕΤΑ μεσοσταθμικά 16%.

• Προβλέπεται συντελεστής παλαιότητας, ορόφου μονοκατοικίας και πρόσοψης. Τα κτίρια ειδικής χρήσης έχουν συντελεστή μειωμένο κατά 50% πλην των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή, ενώ προβλέπεται μειωτικός συντελεστής επιφάνειας.

• Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο φορολογούνται στο 10% του κανονικού συντελεστή με την εξαίρεση των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή.

• Οικόπεδα. Βασικός φόρος 3-9.000 ευρώ ανά στρέμμα σε 25 κλιμάκια, χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το νομοσχέδιο της διαβούλευσης.

• Αγροτεμάχια. Βασικός φόρος 1 ευρώ ανά στρέμμα με συντελεστή θέσης από 1 έως 3, συντελεστής άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης (δασικά 0,1, βοσκότοποι 0,5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5, εκθέσεις 8, συντελεστή απαλλοτρίωσης 0,75 και συντελεστή κατοικίας 5.

Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων του ιδιοκτήτη, όπως ο ΦΑΠ.

• Τα Φυσικά Πρόσωπα έχουν αυξημένο αφορολόγητο (από 200Κ σε 300Κ) και χαμηλότερους αρχικούς συντελεστές, με ανώτατο συντελεστή 1% (από 2%).

• Τα Νομικά Πρόσωπα φορολογούνται όπως και τώρα, με τους βασικούς συντελεστές να μειώνονται από 0,6% και 0,3% σε 0,5% και 0,25% αντιστοίχως.

• Για τα φυσικά πρόσωπα ο συντελεστής ξεκινά από 2 τις χιλίοις για περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ κατ’ άτομο. Ο συντελεστής αυξάνεται προοδευτικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΦΟΡΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΝΦΑ


Αφήστε μια απάντηση