Τι γίνεται με αποδοχές σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού λόγω πλαστών τίτλων (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με την παροχή οδηγιών για επίλυση ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ


Αφήστε μια απάντηση