Τι αλλάζει στη χορήγηση αδειών διαμονής – Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε την εγκύκλιο, με την οποία ρυθμίζονται κάποια θέματα που αφορούν τους μετανάστες, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του Ν4332/2015. Η παρακάτω εγκύκλιος εστάλη προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας και τις διευθύνσεις αλλοδαπών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ