Στην προκήρυξη θέσεων προϊσταμένων προχωράει το ΥΠ.ΕΣ.

Στην προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρεί το υπουργείο, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους εντός δέκα εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από τις 28/3/2011 έως τις 8/4/2011.

Επισημαίνεται ότι  οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης, με συστημένη επιστολή και δικαίωμα υποψηφιότητας, έχουν οι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας τέσσερα έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.

Όσον αφορά παράλληλα, το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης, το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων της Διεύθυνσης Εκλογών και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως προϊστάμενοι επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού και εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.

Να σημειωθεί ότι δικαίωμα υποψηφιότητας δεν έχουν οι υπάλληλοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).

Για να διαβάσετε το σχετικό προεδρικό διάταγμα κάντε κλικ εδώ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση