Στη δημοσιότητα για προδιαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εθελοντική κινητικότητα

Σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση (προδιαβούλευση) πρόταση με τους κύριους άξονες ενός νέου θεσμικό πλαισίου περί εθελοντικής κινητικότητας των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση αναλαμβάνει να θέσει το Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης . Η νέα αυτή διαδικασία θα λειτουργήσει ως «πιλότος» για επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. (http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/)

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αναγκών αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.

Μετά την ολοκλήρωση της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης και πριν την υποβολή του στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΕΣΔΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Αφήστε μια απάντηση