Σύσκεψη για την αξιολόγηση των ΟΤΑ

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του γενικού γραμματέα συντονισμού της κυβέρνησης συζητήθηκε το θέμα της αξιολόγησης των ΟΤΑ.