Σε αναζήτηση προσωπικού η ΕΛΣΤΑΤ με μετατάξεις από υπουργεία

Την ενίσχυσή της με προσωπικό ζητεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με ανακοίνωση – πρόσκλησή της.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ ζητεί τη μετάταξη σε αυτήν 58 υπαλλήλων από υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους με πρόσθετα προσόντα, πέραν των τυπικών, που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την ανακοίνωση εδώ.