Ραγκούσης για σκουπίδια: «Μονόδρομος τα εργοστάσια για την Αττική»

Την άμεση ανάγκη  «για δημοπράτηση μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική που θα καλύπτουν σχεδόν το 65% των παραγόμενων απορριμμάτων, έτσι ώστε το αργότερο μέχρι το 2014 η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή να μην ξεπερνάει το 1/4 των παραγόμενων απορριμμάτων», τονίζει σε απάντησή του στον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

Ο κ. Ραγκούσης υποστηρίζει ότι σήμερα πάνω από το 80% των παραγόμενων απορριμμάτων στην Αττική θάβεται στη χωματερή (το 10% ανακυκλώνεται και το υπόλοιπο 10% υπόκειται στην αναγκαία επεξεργασία πριν από την ταφή), αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τα σημερινά δεδομένα η λύση της κατασκευής των εργοστασίων (δεν αναφέρει αριθμό αλλά ο ΠΕΣΔΑ προβλέπει τέσσερα) είναι επιβεβλημένη. «Η άμεση δημοπράτηση μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική που θα καλύπτουν σχεδόν το 65% των παραγόμενων απορριμμάτων, έτσι ώστε το αργότερο μέχρι το 2014 η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή να μην ξεπερνάει το 1/4 των παραγόμενων απορριμμάτων είναι μονόδρομος», τονίζει χαρακτηριστικά.

Προτεραιότητα ανακύκλωση, κομποστοποίηση

Προσθέτει πάντως ότι  στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι  «η επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης και προδιαλογής του οργανικού κλάσματος στην πηγή έτσι ώστε οι εκτρεπόμενες ποσότητες να υπερτριπλασιαστούν, σε σχέση με σήμερα, εντός της επόμενης πενταετίας». Μάλιστα, προς επίρρωση των όσων υποστηρίζει, επισημαίνει ότι  «το έργο της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπεται να γίνει στη θέση Ομβριόκαστρο της Κερατέας περιλαμβάνει μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών δυναμικότητας καθώς και Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων, μαζί με μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Αντίστοιχα έργα προβλέπονται και στο Γραμματικό, ενώ μία ακόμα μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού προβλέπεται να κατασκευαστεί και στη Φυλή».

 

Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών επαναλαμβάνει ότι οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες θα είναι ανοικτές σε όλες τις τεχνολογίες πλην της καύσης σύμμεικτων στερεών αποβλήτων προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη και φθηνότερη λύση, προσθέτοντας ότι «σε κάθε περίπτωση κοστολόγια όπως αυτά που αναφέρετε των 180 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων δεν υπάρχουν σε καμία από τις μελέτες προετοιμασίας των έργων». Παράλληλα, ο κ. Ραγκούσης υπενθυμίζει ότι «ο ΠΕΣΔΑ Αττικής βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης και στα πλαίσια αυτά θα ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές προτάσεις που θα υποβληθούν».

 

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του υπουργού Εσωτερικών είναι το εξής

 

«1. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων πρέπει ασφαλώς να βασίζεται στη γνωστή ιεράρχηση (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση). Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι κάθε χώρα της ΕΕ, κάθε πόλη και περιοχή, υποχρεούται να αναζητήσει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων, αλλά και το κατάλληλο μίγμα υποδομών και προγραμμάτων ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και να υπερκαλυφθούν οι απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέο Εθνικό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση προγραμμάτων μείωσης των αποβλήτων, η προώθηση της διαλογής οργανικού κλάσματος στην πηγή, η κομποστοποίηση αλλά και άλλες σημαντικές δράσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης θα έχουν βασικό ρόλο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι μεσοπρόθεσμα θα επιτευχθεί μια σημαντική αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των συμπολιτών μας.

2. Οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων στην Αττική ξεπερνούν τους 2 εκατομμύρια τόνους ετησίως και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών οδηγείται προς υγειονομική ταφή, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10% υπόκειται στην αναγκαία επεξεργασία πριν από την ταφή και περίπου άλλο τόσο ανακυκλώνεται. Έτσι λοιπόν, πάνω από το 80% των απορριμμάτων οδηγείται προς ταφή στο ΧΥΤΑ Φυλής, επιβαρύνοντας μονόπλευρα εκατομμύρια κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

3. Όπως σε κάθε μητροπολιτική περιοχή της ΕΕ, έτσι και στην Αττική, η αναγκαία λύση δεν μπορεί παρά να συνδυάζει τις αναγκαίες υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και τη δραστική αύξηση της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, για την κυβέρνηση η επιλογή είναι μονόδρομος:

  • η άμεση δημοπράτηση μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική που θα καλύπτουν σχεδόν το 65% των παραγόμενων απορριμμάτων, έτσι ώστε το αργότερο μέχρι το 2014 η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή να μην ξεπερνάει το 1/4 των παραγόμενων απορριμμάτων
  • η επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης και προδιαλογής του οργανικού κλάσματος στην πηγή έτσι ώστε οι εκτρεπόμενες ποσότητες να υπερτριπλασιαστούν, σε σχέση με σήμερα, εντός της επόμενης πενταετίας.

4. Προς ενημέρωση σας αναφέρεται ότι το έργο της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπεται να γίνει στη θέση Ομβριόκαστρο της Κερατέας περιλαμβάνει μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών δυναμικότητας καθώς και Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων, μαζί με μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Αντίστοιχα έργα προβλέπονται και στο Γραμματικό, ενώ μία ακόμα μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού προβλέπεται να κατασκευαστεί και στη Φυλή.

5. Επισημαίνεται ότι οι μέχρι σήμερα διαδικασίες προετοιμασίας των σχετικών έργων (περιβαλλοντική αδειοδότηση, τεχνολογικά ζητήματα κλπ) βασίζονται σε εκτεταμένες μελέτες και πολύχρονες διαδικασίες διαβούλευσης του ΕΣΔΚΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμμετοχή και της ΤΕΔΚΝΑ.

Όπως επανειλημμένα έχει διευκρινίσει η κυβέρνηση, οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες θα είναι ανοικτές σε όλες τις τεχνολογίες πλην της καύσης σύμμεικτων στερεών αποβλήτων. Ο στόχος αυτής της επιλογής είναι να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί δραστικά το κόστος που τελικά θα επιβαρύνει τους πολίτες.

Επιπλέον, αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα Τεύχη Δημοπράτησης θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, γεγονός που για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα για τόσο σημαντικό έργο.

Από αυτή την άποψη, οι ισχυρισμοί περί επιλογής πανάκριβων τεχνολογιών αντί κάποιων άλλων φθηνότερων είναι άνευ νοήματος, εφόσον κάθε δοκιμασμένη και εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία πλην της καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων θα έχει όλο το περιθώριο να ανταγωνιστεί έναντι άλλων. Σε κάθε περίπτωση, κοστολόγια όπως αυτά που αναφέρετε των 180 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων δεν υπάρχουν σε καμία από τις μελέτες προετοιμασίας των έργων.

Τα απορρίμματα της Αττικής αποθηκεύονται, συλλέγονται, μεταφέρονται και διατίθενται από τον ΕΣΔΚΝΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους. Ο κύκλος ζωής των απορριμμάτων είναι και θα συνεχίσει να είναι υπό τον αυστηρό και καθημερινό δημόσιο έλεγχο, όπως και το κόστος διαχείρισης. Με το νέο ισχυρό διβαθμιδικό περιφερειακό φορέα που προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» δυναμώνει επί της ουσίας ο Φορέας Διαχείρισης, με περισσότερη ισχύ και αρμοδιότητες και τελικά θωρακίζεται ο δημόσιος έλεγχος στο σύνολο των διαδικασιών.

6. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΕΣΔΑ Αττικής βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης και στα πλαίσια αυτά θα ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές προτάσεις που θα υποβληθούν».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ