Ποιος είναι ο αντικαταστάτης της Κατερίνας Σαββαΐδου

Η Κατερίνα Σαββαΐδου απομακρύνθηκε οριστικά την Πέμπτη από τη θέση της με απόφαση υπουργικού συμβουλίου λόγω ποινικής δίωξης που είχε ασκηθεί σε βάρος της για παράβαση καθήκοντος.

Η προσωρινή αντικατάσταση της κ. Σαββαΐδου από τον Ιωάννη Μπάκα ορίστηκε το βράδυ της Πέμπτης με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, η κυβέρνηση αποφασίζει «τον ορισμό ως αναπληρωτή της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας της Αικατερίνης Σαββαΐδου, μέχρι τον διορισμό του διαδόχου της, τον Μπάκα Ιωάννη του Δημήτριου, υπάλληλο του Κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που ο ορισθείς αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει να τα ασκεί, ως αναπληρώτρια, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τον διορισμό νέου, ορίζεται η Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου, υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ, ΜΠΑΚΑΣ