Ποιες είναι οι δύο επιτροπές που ξεκινούν τη λειτουργία τους στο ΥΠΕΣΔΑ

Δύο επιτροπές που έχουν ήδη νομοθετηθεί, ξεκινούν την επόμενες ημέρες να λειτουργούν στο υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για:

-Την Επιτροπή που αφορά στην αποκέντρωση, στην αποσαφήνιση αλληλοεπικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων σε επίπεδο κεντρικού κράτους και σε α’ και β’ βαθμού Αυτοδιοίκηση.

-Την Επιτροπή για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και της Διοικητικής διαδικασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΥΠΕΣΔΑ


Αφήστε μια απάντηση