Παράταση για το ηλεκτρονικό παράβολο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, με απόφασή του (υπ’ αριθμ. 96377/2017) παρέτεινε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 τις εργασίες της αρμόδιας ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε πριν από δύο χρόνια με απόφαση (αριθμ. 45913 οικ./3.11. 2015) του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Νικολάου Παρασκευόπουλου.

Σχετικό αίτημα για παράταση του χρόνου των εργασιών της εν λόγω επιτροπής υποβλήθηκε από τον πρόεδρό της.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ


Αφήστε μια απάντηση