Μετάταξη 89 υπαλλήλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (προκήρυξη)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ


Αφήστε μια απάντηση