Μετάταξη 27 υπαλλήλων στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έργων (προκήρυξη)

Η Ενιαία αρχή δημοσίων έργων καλεί τους  ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ