Μετατάξεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αν. Μακεδονίας-Θράκης και στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (αναλυτικά οι ειδικότητες και οι θέσεις)

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιεύει τις παρακάτω προσκλήσεις για μετατάξεις προσωπικού:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

ΈΓΓΡΑΦΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

ΈΓΓΡΑΦΟ